deze gedichten  kunnen je helpen bij het oriënteren  over wat je wil met je leven :

( ze staan alfabetisch gerangschikt  en zijn geschreven door © Giel Heijmans )

 

 

ABORTUS P.

Laat het niet weghalen
Het jonge, prille leven
Dán zou je echt falen
En zul je járen spijt beleven

Laat het niet weghalen
Maar aanvaard jouw lot
‘t Is misschien eerst even balen
Maar je voelt je dan stráks niet rot

Laat het niet weghalen
Anders krijg je straks een kater
Je zult dan niet meer stralen
Zoals ‘n moeder, 9 maanden later

Laat het niet weghalen
Nu staat Het Leven achter jou
Zwanger-zijn ís geen falen
En er kómt niemand in het nauw

Laat het niet weghalen
Het leventje wil graag leven
Het kleintje wil ademhalen
En wil jou het samen-zijn geven.

 

ACCEPTEREN

Ieder mens heeft eigenschappen
Zowel brave als stoute
Toch moeten we ooit leren
Die mens 100% te accepteren
Gun die mens z’n fouten.

 

AL DOENDE

Al doende leert
Al doende creëert

Al doende ontplooit
Al doende voltooit

Dus in het kort:
Al doende wórdt.

 

BEDOELINGEN

Met goede bedoelingen alléén
Dan zakt de wereld ineen.

 

BEETJE LIEFDE

Het kleine beetje liefde
Dat ik in mij voel
Dat koester ik zorgzaam
Als de kiem van mijn doel

Het kleine beetje liefde
Daar stem ik mij op af
Als moeder op haar kindje
Waarvoor zij álles gaf

Het kleine beetje liefde
Dat er in mij is
Dat voed ik met m'n aandacht
Tot het bij mij... de ba(a)s( )is

Ik geef een beetje liefde
Niet meer dan dat ik heb
Dat zend ik naar de mensen
Waardoor ik warmte schep.

 

BEGÍN MAAR EVEN

Dán pas verandert ons leven
Wanneer we zullen gaan géven
Dán zullen we liefde beleven
En wordt ons leven verheven

We dienen dus te streven
Om iets van onszelf te geven
Want anders blíjven we zweven
En aan ons verleden kleven

Ik voelde me gedreven
En heb dit opgeschreven
Ik ben met u verweven
Daarom kan ik u dit geven.

 

BEGRIJPEN

Menig intellectueel
Begrijpt vaak niet zo veel
Van het leven zelf en het doel
Dat kan slechts... met gevoel.

 

BIJ MACHTE

Wij dienen te beseffen
Dat wij bij machte zijn
Om ons te verheffen
Vanuit álle sacherijn.

 

BOOS OP GOD

Zo vele gelovige mensen
Met al hun klachten en wensen
Zijn stiekem boos op God
Zijn het niet eens met hun lot

Zij zullen nog vaak ontaarden
Want ze kunnen niet aanvaarden
En in hun vele, vele vragen
Hoor je hen tevens klagen:

“Waarom kon God niet voorkomen ?
Dat hartenbloed zou stromen ?”
“Waarom waarschuwde Hij niet ?
Voor ieder toekomstig verdriet ?”

“Hoe komt het dat je niet voelt ?
Hoe God het heeft bedoeld ?”
“Waarom liet Hij ‘t je niet wéten ?
Zodat jij je niet zou vergeten ?”

“Liet God je niet in de steek ?
Als je door je last bezweek ?”
“Is God niet... medeschuldig ?
Onrechtvaardig en onzorgvuldig ?”

“Waarom werd jou vrijheid gegeven ?
Om ook naar 't slechte te streven ?”
“Al die onbeantwoorde vragen ?
Waarom laat God je dat dragen ?”

Tóch is er op iedere vraag
Hét antwoord, dat gestaag
In jezelf naar boven zal komen
Ook dát zal God laten stromen.

 

BUIGEN

Wát het leven ook zal bieden,
“Uw... wil... geschiede !”

 

CHRISTUS

Steeds weer liefdevol zijn
Voor de mensen en het leven
Die houding is hét medicijn
Door Christus voorgeschreven.

 

DADEN

Je woorden, beloften en je gelaat
Kunnen al iets van jou ‘verraden’
Maar waar het werkelijk om gáát
Dat zijn toch vooral: jouw daden.

 

DANK !

Dank U Heer
Dank U Heer
Dank U, dank U
Steeds maar weer

Voor mijn bestaan
Dat ik mag gaan,
Uw schepping beleven
Ik dánk U even

Voor al wat ik krijg
En in liefde stijg
Voor steun en kracht
M'n tweelingziel lacht

Voor mogelijkheden
Bij al m'n schreden
Voor toekomst-geluk
Het kán niet stuk

Dank U Heer
Dank U Heer
Dank U, dank U
Steeds maar weer.

 

DANKBAAR WORDEN

Heb toch vrede met je leven
Word toch dankbaar dat je leeft
Ook al denk je wel eens even:
Dat de ander het beter heeft

Ga eens even bij jou na
Wat jij wél allemaal hebt
Dan besef je al weldra:
“Ik heb 't nog niet eens zo slecht”

'k Lééf en ben niet altijd ziek
Ik kan denken, observeren
Dorst en honger lijd ik niet
En ik kan van alles leren

Ik vind vást wel een talentje
Om iets aardigs mee te doen
Op een rustig, vrij momentje
Word ik 'n kleine kampioen

En ik kan naar mensen gaan
En ik kan contacten leggen
Ik kan mezélf gade slaan
En daar iets nuttigs tegen zeggen

En ik ken mensen zoals ik
Die 'n beetje om me géven
Door dit alles, dat ik mik
Op een lang en leerzaam leven.

 

DE DOOD

De dood kan men moeilijk aanvaarden
In onze cultuur kan hij moeilijk aarden
Maar iedereen krijgt er mee te maken
Vroeg of laat zal dit aardse leven staken

Men wil steeds controle houden
Bij elke leeftijd, ook bij de ouden
Macht en controle over het leven
Zonder zich er aan over te geven

De dood is van 't leven 'n onderdeel
Hij hoort gewoon bij het geheel
We moeten hem gewoon mee laten tellen
En hem niet alleen uit willen stellen

Hij zou 'n plaats in ons leven moeten krijgen
Zonder angst en krampachtig verzwijgen
Want ieders leven gaat verder na de dood
Daardoor wordt een ‘klein leven’ groot.

 

DE LIEFDE LEEFT

De liefde leeft
Ze kan niet sterven
Wie liefde geeft
Zal ze verwerven

De liefde leeft
Ze kan niet dood gaan
Wie liefde heeft
Wil daarin doorgaan

De liefde leeft
Kan nooit verdwijnen
Wie er naar streeft
Gaat er door schijnen

De liefde leeft
Is niet te stoppen
Wie er aan weeft
Zal ze ontpoppen

De liefde leeft
Oneindig door
Wie liefde beleeft
Die lééft er voor.

 

EENVOUDIG

Ik ben nu zoals ik bén
Dat is mijn uitgangspunt
Accepteren hetgeen ik ken
Dáár heb ik het op gemunt

Ik wil alles leren kennen
Over mijn karakter-trekjes
En die wil ik dan erkennen
Ook de ‘bloempjes’, ook de ‘vlekjes’

Ik bén zoals men me ziet
Beter wil ik ook niet lijken
Tegenvallen zal ik dan niet
En zal dan ook niet bezwijken

Rustig volg ik mijn wegen
Laat het leven tót mij komen
Onderzoek mijn mogelijkheden
En laat het goede door mij stromen

Ik werk eenvoudig en gewoon
En blijf dicht bij mijn gevoel
Zonder ‘troon’ en zonder ‘kroon’
Maar mét een richting en een doel.

 

EERBIED VOOR HET LEVEN
( ode aan Albert Schweitzer )

Door mijn leven kan ik groeien
In m'n wereld kom ik vooruit
Zolang ik leef kan ik roeien
Roeien met mijn eigen schuit

Ik waardeer dus mijn leven
En ook dat van een ander
Gód mag nemen en kan geven
Maar némen mag niet van elkander

Tracht het leven niet te doden
Niet te schaden of beperken
Tracht het leven te behouden
Te ontplooien en te sterken

Heb dus eerbied voor het leven,
Voor de mens, het dier, de plant
We hebben 't allemaal gekregen
Van dezelfde God en dát is onze band.

 

EERLIJK

We zijn niet slecht
En ook niet goed
Maar we zijn echt
Van vlees en bloed

We hebben idealen
En zijn soms lief
Maar soms als we balen
Zijn we negatief

We zijn niet perfect
Soms nog egoïstisch
We zijn niet onbevlekt
Maar wel optimistisch

Want we zijn niet slecht
En al zijn we niet goed
We zijn wél echt
Van vlees en bloed.

 

EERST ZELF

Gebruik eerst je eigen krachten
Alvorens hulp te verwachten.

 

GEWOON BLIJVEN LEVEN

Geef niet toe aan neerslachtigheid
Aan twijfelachtige twijfelachtigheid
Want jouw toekomst die wordt beter
Gewoon door te leven ; steeds completer

Je dient slechts te blijven leven
't Kan ook zónder roemrijk streven
Doe nou geen criminele dingen
En tracht het leven niet te dwingen

Jouw aanwezigheid op aarde
Heeft op zich al reeds z'n waarde
Ben tevreden en niet ongerust
In de toekomst wordt t leven 'n lust

Verknoei geen tijd met zitten treuren
En laat je humeur niet besmeuren
Zit nu jouw rit geduldig uit
Totdat ze zich vanzelf sluit

Loop niet altijd op je tenen
Want dat geeft alleen problemen
En maak jezelf nou geen zorgen
Wat vandaag niet lukt, lukt morgen.

 

GEZONDHEID EN GELUK

Financiële gezondheid,
Materieel geluk...
Maar... ga je dood,
Dan gaat dat ‘stuk’

Lichaams-gezondheid
Krachtig en vrij...
Maar... ga je dood
Dan is dat voorbij

Psychische gezondheid
Prettig en open...
Maar... ga je dood
Dan is dat afgelopen

Streef beter naar:

Je ziels-gezondheid
‘t Karakter en geweten...
Want, als je dood gaat
Wordt je liefde gemeten.

 

GOD

Als ik aan God wil denken,
de Schepper en ons doel
Dan tracht ik eerst te denken
aan de hoogste liefde die ik voel.

 

GOD HOUDT VAN JOU

Al kun jij je niet nuttig maken
In deze mensen-maatschappij
Al faal je in jouw aardse taken
En al 'hoor je er niet bij'

Al kom je uit een van de armste landen
Of ben je nu nérgens voor bekwaam
Al heb je twee linker voeten en handen
Of ‘hapert’ er nu psychisch iets aan

Al noemt men jou een “parasiet”,
“Onaangepast” of “abnormaal”
Voor God ben jij dat zéker niet
God houdt van ons allemaal !!

 

 

               © Giel Heijmans

GOD WIL MENSEN

God wil mensen met een wil
Die zelfstandig kunnen werken
Zonder groot innerlijk ‘geschil’
Waardoor ze zichzelf zouden beperken

God wil mensen, die nuchter
En levenslustig werk verzetten
Met zelfvertrouwen, niet te schuchter
Maar binnen Gods liefde-wetten

God wil mensen, die niet zweven
Die gemotiveerd zijn, van binnenuit
Die vanuit hun mogelijkheden leven
En vanuit een liefdevol besluit.

 

GODS-GESCHENK

Mijn leven is een mooi geschenk
't Is ook daarom dat ik denk
Dat de Schenker op Zijn tijd
M’n lichaam en geest weer scheidt

Dus maak ik me niet ongerust
Wanneer mijn lichaam, uitgeblust
Dan in z’n laatste fase komt
Dat het 'n minuut te láát verstomt

Al moet ik op ‘t eind zwaar zuchten
Ik zal het leven nooit ontvluchten
Werp het niet terug in Zijn gezicht
Maar hou me op zielegroei gericht

De Schenker weet wat zinvol is
Dus heb ik geen bekommernis
Dat Hij mij dan zou vergeten
'k Vertrouw dat Hij ‘t wel zal weten

Als ik gaan moet, dan ga ik tóch
Geen genezing hélpt dan nog
Dokters doen getrouw hun best
En de Schenker doet de rest.

 

GOEDHEID

Goedheid is geduld
Goedheid is vertrouwen
Is van liefde vervuld
Is: van mensen houden

Goedheid is eerlijk
Goedheid schept juwelen
Is het niet heerlijk ?
Om geluk te mogen delen ?!

Goedheid is zacht
Goedheid wil vloeien
Is een stille kracht
Die geleidelijk zal groeien

Goedheid inspireert
Goedheid biedt vrijheid
En ze is gebaseerd
Op liefdevolle wijsheid

Goedheid vertrouwt
Goedheid is Leven
Wil in alle eenvoud
't Goede voorbeeld geven

Goedheid overwint
Ze siert en zal vergeven
Ze groeit zoals het kind
Men houdt dat niet tegen.

 

HERWAARDEREN
( ode aan
Albert Schweitzer )

Willen leven
tussen leven
dat wil leven

Is de basis
van ons menselijk
bestaan

Daaraan denk ik
geregeld
nog eens even

Zodat ik voel
hoe ik verder
dien te gaan.

 

HET VRAGEN

Ja, weet u eigenlijk wel ?
Hóé u nou dient te vragen ?
Dit is 'n vraag die ik u stel
‘n Vraag om u uit te dagen

Samen kunnen we bedenken
Wat dit vragen zeggen wil
Het zal wellicht inzicht schenken
We staan er nu maar eens bij stil

Zuiver vragen, dit wil zeggen:
Kenbaar maken van een wens
Kort, eenvoudig om vóór te leggen
Aan uw God of medemens

Zuiver vragen, dit betekent:
Iéder antwoord te aanvaarden
Nooit eisend, nooit smekend
Geen druk, dwingen, voorwaarden

Ja, íéder antwoord accepteren
Zonder klagen, de uitkomst dragen
Vraag naar steun om dát te leren
Is dát niet de basis van het vragen ?!

 

HOOP OP BETER

Het kan niet anders zíjn
Dan dat het béter wordt
Dit leven schiet tekort
Het geluk is hier te klein

Het kan niet anders zijn
Of straks wordt het beter
Het leven wordt completer
En zonder schone schijn

Het kan niet anders zijn
Want zo kan het niet blijven
Het leven zou ‘verstijven’
Was hard als porselein

Het kan niet anders zijn
Of alles zal vérder groeien
En geluk zal dáárheen vloeien
Waar 'eerlijk' wint van 'schijn'

Het kan niet anders zijn
Wie hoopt er niet op beter ?!
Want steeds nog ís het leed er
Komt regen na zonneschijn

Het kan niet anders zijn
Of alles heeft zín en ‘n dóél
En bereikt een hoger gevoel
Zó liefdevol, vredig, zó fijn

Het kan niet anders zijn
Dan dat het vérder gaat
En er nog méér bestáát:
Een wereld zonder pijn

Het kan niet anders zijn !

 

IDEAAL

'n Duidelijk ideaal
Heb je minimaal
Nodig voor 'n daad
Die moeilijk gaat.

 

IN NIETS GELOVEN

'Moderne' mensen geloven in niets
Geen God, Hiernamaals of hópen op iets
Ze geloven alleen in tijdelijk geluk
“Want de dood maakt straks toch alles stuk”

Ze denken dat gelovigen zichzelf bedriegen
‘Om uit ‘t echte leven weg te kunnen vliegen’
Maar vluchten zij zélf niet voor het feit
Dat het leven méér is dan 'n toevalligheid

Kunnen zíj bewijzen dat de ziel niet bestaat ?!
En dat ons innerlijk bij de dood verloren gaat ?!
Zij kiezen liever voor geloof in het waarneembare
Zonder het wonder van DE WAARNEMER te verklaren

‘Liefde’, ‘karakter’, ‘talent’ en ‘creativiteit’
Zijn niet meetbaar maar wél werkelijkheid
Het ‘geweten’, de ‘wil’ en ‘genegenheid’
Maken van de mens méér dan stoffelijkheid

Indien God nou niet echt zou bestaan
Waar komt onze geest dan vandaan ?!
Echt, God heeft met íéder mens 'n plan
Maar de ongelovige weet daar nog niks van.

 

JE GELUK
( eerlijk te verdienen )

Er ís echt nog zó veel
Waarop je onbewust wacht
Je ként nauwelijks een deel
Van de hemelse pracht

Want de Grote Baas
Heeft voor de mensen:
Nog meer extra's
Dan je durft wensen

Het ligt voor je klaar
Met liefde als origine
Je hoeft alleen maar
Het hier te verdienen

Onderzoek je geweten
En ga hier de plichten
Aan jou toegemeten
Met liefde verrichten

Blijf wel opgewekt
En oefen wel geduld
Het uiteindelijk effect:
Je wens wordt vervuld.

 

KORTSTE WEG

De kortste weg
voor mijn ziel:
Als ik met liefde
voor het leven kniel

Ik wil graag
groeien tot
Onze Schepper
de goede God

Hoe zo'n weg
te bewandelen ?
Hoe dien ik
dan te handelen ?

Hoe mijn ziel
te ontplooien ?
Hoe mijn hart
te ontdooien ?

Jezus Christus
heeft getoond
Dat liefde geven
uiteindelijk loont

Als ik nú
díe basis leg
Blijkt dit straks
de kortste weg.

 

LAATSTE WAARSCHUWING

Voor als het leven jou niet meer zint
Zelfmoord, je weet niet waar je aan begint !

Als je denkt: ik heb het hier nu slecht
Je komt dán in nog méér ellende terecht !

Zeg tegen zelfmoord altijd: “nee !”
Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Al ben je oud, ziek, arm en/of blind
Zelfmoord, je weet niet waar je aan begint !

 

LEEF-MAAR-RAAK-MENSEN

Men loopt alleen z'n behoeften na
Men denkt nooit over z'n leven na
Men laat zich liever door anderen leiden
Om gemakkelijk te leven, zonder te strijden

Men heeft genieten als hoogste ideaal
En verder is hun leven maar ‘kaal’
Het materiële speelt een grote rol
Daarmee zit hun geest dan vol

Men streeft naar macht, status en geld
Men doet daar z'n best voor, desnoods met geweld
Men zoekt naar sensatie, naar kicks en feesten
En daarbij gedraagt men zich soms als beesten

Maar heeft men een íétsje gevoel of geloof
En is men daar níét blind voor of doof
Dan streeft men naar geluk op de lange termijn
En naar vriendelijkheid in plaats van venijn

Men waardeert dan het leven op 'n andere manier
Men zoekt naar harmonie in plaats van vertier
En liefdevol zijn wordt hun hoogste streven
Men leeft dan niet raak, maar men raakt het Leven.

 

LEVENS-DANKBAAR

Er wórdt veel energie verspild !
Aan treuren over wat men wil,
Maar wat niet kán en wat niet ís
Door een beperking of gemis

Veel mensen beseffen echter niet
Wat het leven hen wél biedt,
Welke mooie mogelijkheden
En eenvoudige bijzonderheden

Veel mensen kennen zichzélf nog niet
Daardoor ontstaat er te veel verdriet
Te veel staren ze naar hun gebreken
Zó kan hun dankbaarheid niet spreken.

 

LEVENSRUIMTE
( ruimte-gevend )

De grote God laat iedereen leven
De grote God is iedereen tot nut
Iedereen wordt ruimte gegeven
Om te groeien naar hoger geluk

Als wíj ruimte-gevend worden
Voor het leven dat ons omringt
Dan komt het zeker wel in orde
Wanneer ons hemel-leven begint.

 

LIEFDE

Liefde laat het leven leven
Liefde is de hoogste kracht
Als we steeds met líéfde geven
Groot geluk dat ons dan wacht

Liefde is het grootste wonder
Liefde is het hoogste bezit
Niets of niemand leeft er zonder
Daar het in ons wézen zit

Liefde laat de kosmos trillen
Liefde zuigt ons naar het Licht
Als we dat tenminste wíllen
Dan dienen wij doelgericht.

 

LIEFDE IS KRACHT

Liefde is de hoogste energie
Liefde is het beste instrument
Liefde geeft overwinning aan wie
De waarde van zuivere liefde kent

Liefde geeft ons vertrouwen en pit
Liefde is waar de wijzen over spraken
Liefde is het allerbelangrijkst bezit,
Dat we ons zelf kunnen eigen maken.

 

LIEFDE IS RIJKDOM

Liefde is rijkdom
Waar alles om draait
Welk jouw innerlijk
Waarlijk verfraait

Liefde geeft geluk
In het leven en de dood
Dit innerlijk goud
Is in waarde echt groot

Geld, pracht en macht
Wat héb je er aan ?!
Wanneer je dood gaat
Dan is het gedaan !

Liefde is wijsheid
Gevoel diep vanbinnen
Is het nastreven waard
Je kunt er nu aan beginnen !

 

LIÉFDE WAT TELT

In deze maatschappij
Daar 'bén' je pas 'iets'
Er is geld of status bij
Want anders 'ben' je 'niets'

Dáár zijn uiterlijke vormen
Of kunstige talenten
De gebruikelijke normen
De oordeel-elementen

Maar voor God en ‘t Geluk
Is het Liéfde wat telt
Als doel en als druk
Wat als énigste geld(t).

 

LIEFDE-KRACHT

Jawel, ik erken
dat mijn liefde
is beperkt

Maar gelukkig
dat ze nog kan
worden versterkt.

 

LIEVE HEMEL

Geef je liefde zonder eisen
Doe het werk op je eigen pad
Tracht jouw denken op te hijsen
Zoek het goede uit ́het vat́

Werk vanuit je dagelijks leven
Doe dit op je eigen manier
Tracht er liefde aan te geven
Vriendelijkheid hélpt hier

Stem je af op het goede
Voel de vreugde en de rust
Kind ́van goddelijke bloedé
Lieve hemel, wordt bewust !

 

LUISTER-BEREIDHEID

Wil jij naar mensen luisteren ?
Wil jij echt ruimte geven, ?
Aan hun spreken en fluisteren
Ja, aan hun eigen leven

Heb jij aandacht voor hun spreken ?
Wil jij weten wat er ́stroomt́, ?
In hun innerlijke ́bekeń ?
Luister dan... ingetoomd

Wil jij groeien in je denken ?
Wil jij groeien in je gevoel ?
Luister dan naar wat ze schenken
Mensen spreken met ́n doel

Laat de ander tot je komen
Geef jouw aandacht met respect
En dit dienen zal jou lonen
Liefde wordt er opgewekt

Er kan geen liefde in jou groeien
Zonder eerst: het respect
Luisteren en laten bloeien
Zorg dat ook jij dit ontdekt.

 

MENS EN LIJK

Weet u het verschil
Tussen 'n mens en 'n lijk ?
Een lijk zonder wil
Geeft van leven geen blijk

Dit subtiele verschil
Daar drááit alles om
Sta er eens bij stil
De mens is een som:

'Mens' min 'geest' is 'lijk'
'Mens' is 'lichaam' plus 'geest'
Als ik 'mens' min 'lichaam' bekijk
Interesseert me dát het meest:

Het is de geest, die denkt, die leeft
Die waarneemt, voelt en beslist
Die energie ís en energie hééft
En die na de dood niet wordt gekist.

 

MILD ÉN MOEDIG

Om mild én moedig te zijn
Dat is mijn hoger streven
En dan volg ik ook de lijn
Die Jezus heeft aangegeven.

 

MISMOEDIG

God vindt het de moeite waard
Dat ik hier nu leef
Wie ben ík dan, grofbesnaard,
Dat ik dit weerstreef.

 

MOEITE

Alleen al omdat ik werd gebaard
Is nu mijn leven de moeite waard.

 

NIET AAN MEEDOEN

Wanneer de mensen u slecht behandelen
Blijf dan tóch uw eigen weg bewandelen
Blijf uzélf, dan gaat u steeds meer stralen
Laat uw gedrag dus niet door ánderen bepalen.

 

NIET STUURLOOS

Het leven is geen stuurloos schip
Waarin geen bewuste richting zit
Geen pure wiskunde of oerknal
Geen zinloze jungle of toeval

Echt, de evolutie hééft ZIN
Overal zit een BEDOELING in
Een liefdevolle onderstroom
'n Stuwende kracht als bij 'n boom

Die pure liefde is de hoogste wet
Die de schepping in gang heeft gezet
En je kúnt je er door laten inspireren
Wie er naar leeft, zal ze kénnen leren.

 

NIET ZWAAR

God wil niet dat we zwáár leven
Wil niet dat we sidderen of beven
Maar dat we in harmonie komen
Met ons verleden en boze dromen

Soms zien we het leven te zwaar
Soms is dan ons inzicht niet waar
Dan begrijpen we het leven fout
Foute inzichten zijn soms eeuwen oud

Al is nou het leven wel serieus
‘n Zware visie is onze eigen keus
We mógen echt wel vrolijk zijn
Want eigenlijk is het leven fijn

Al krijgt jouw leven soms een knauw
Het Leven blíjft een vriend van jou
Het Leven heeft 't beste met je voor
De groei naar geluk gaat altijd door.

 

               © Giel Heijmans

NOOIT BEËINDIGEN !

Mijn leven is een mooi geschenk
Met mogelijkheden om te groeien
Ik ben dankbaar en bedenk:
“Met mijn riemen moet ik roeien”

Ik blijf altijd op mijn post
En beleef dan dáár mijn leven
Ook als dit veel moeite kost
‘Alles dragen’, is mijn streven

Het lot laat leven en laat sterven
Op een goddelijk moment
Elke kruik wordt óóit tot scherven
Op 'n tijdstip dat men niet kent

Sterven mogen we nooit vervroegen
Dit is vechten tégen ons lot
Het is beter te zweten en zwoegen
En ons best te doen tot het slot

Onze geest blijft eeuwig leven
Want het 'iets' blijft altijd 'iets'
We laten onze geest niet doelloos zweven
Diep ongelukkig in het ‘bijna niets'

We vechten dus met onze problemen
En verzamelen steeds weer moed
Als we er aan deel willen nemen,
Dán reeds is het leven goed.

 

NUCHTER

Denk jij dat je níet kunt geloven
omdat je veel te nuchter bent
Dan durf ik zeker te betogen
dat je 't ware geloof nog niet kent.

 

ONGELOOF

Mensen kúnnen groeien
Verandering ís mogelijk
Dus je tijd verknoeien
Dat is... ongelofelijk !!

 

OVERTUIGING
( geloof )

Je staat op het strand
Je zoekt de overkant
Maar de zee is te groot
Je ziet alleen 'n boot

Tóch zegt iets in je brein
'n Overkant móét er zijn
Al kan ik hem nu niet zien
Er is hier geen ‘misschien’.

 

OVERWINNING

Aan de overwinning denken
Zal jou extra krachten schenken
Je dient dáárvoor te kiezen
Indien je niet wilt verliezen.

 

PRACHT

Wat is het een pracht
Als het mensenkind lacht.

 

RELIGIEUS

Mídden in het leven
Aanvaard je steeds jouw lot
Dán pas is bewezen:
Jíj gelooft in God

Dienen, denken, werken
Beleven en steeds leren
Je zult dán bemerken:
Zó kan ik God eren

Aan je karakter schaven
Je fouten en je zwakheden
Geleidelijk, zonder te draven
Dát zijn pas echte gebeden

Natuurlijk doen en denken
Gewetensvol en harmonieus
Begrip en liefde schenken
Dát is pas religieus.

 

RESPECTEREN

Een ánder werkt aan z’n geluk
Z'n toekomst maak ik dus niet stuk
Ik heb respect voor iéders leven
Want het werd door God gegeven.

 

STEL DAT...

Ja, stel dat er wél...
Verder-leven is na de dood
Is het dan geen machtig spel ?
Is het leven dan niet groot ?!

Ja, stel dat er wél...
Rechtvaardigheid is in 't leven
Oorzaak-en-gevolg, jawel
Als 'n onontkoombaar gegeven

Ja, stel dat er wél...
Liefde is als hoogste macht
Als eeuwig bezit, veronderstel !
Als hoogste verdienste en kracht

Ja, stel dat er wél...
Een mens voor jou zal zijn
Die bij jou past, dé metgezel
Die op jou wacht ná ‘Magere Hein’

Ja, stel dat er wél...
'n Hemel is om te verdienen
Door plichten en daden, jawel
Door het leven van God te dienen.

 

STROMEN

Liefde dient te stromen
Om tot werking te komen

Liefde dient te vloeien
Om ons te laten bloeien

'n Zon dient te schijnen
Om niet weg te kwijnen

We dienen dus te streven
Om steeds liefde te geven

En betreft het 'n vér doel
Dan doen we het in gevoel.

 

UITEINDELIJK DOEL

Het uiteindelijk doel
Van mijn eigen leven
Is naar mijn gevoel
Een belangrijk gegeven

Ik wil graag weten
Waarom ik besta
Dus denk ik geregeld
Daar goed over na

Ik denk en ik schrijf
Ik lees en ik praat
Want ik voel in mijn lijf
Dat het dáár juist om gáát

Om de boeiendste vraag
Die een mens zich kan stellen
En het Leven zal gestaag
Mij het antwoord vertellen.

 

VERDER-LEVEN

Ik kan niet 'zuiver' wetenschappelijk bewijzen
Dat men vérder-leven blijft na de dood
Maar ik dénk wel dat ik dan zal ‘verrijzen’
Waardoor mijn leven reeds nu wordt vergroot...

Er zijn veel mensen die de dood in ogen zagen
En nu geen angst meer hebben dood te gaan
In heel veel boeken las ik hun verslagen
Dit alles duidt toch op een voortbestaan

Dat mijn gedachten ná de dood verdwijnen,
Én mijn karakter, al is dat nóg zo ‘klein’,
Dat ik zomaar in ‘het niets’ weg zou kwijnen,
Zou toch onnatuurlijk en onlogisch zijn

Laat de mensen die bewijzen blijven eisen
Over óf men na de dood nog leven blijft
Laat ze hun eigen stelling nou maar eens bewijzen:
Dus dat ze nérgens blijven als hun lijk verstijft.

 

VERZOEN JE

Verzoen je met jouw leven
Aanvaard jouw lot nu toch
Tracht ‘t niet te weerstreven
Vluchten is zelfbedrog

Verzoen je met de mensen
Die jij steeds ontmoet
Die hebben eigen wensen,
Gedrag of woordenvloed

Verzoen je met beperkingen,
Jouw last op deze aarde,
Die vragen om verwerkingen
En dát behoudt z'n waarde

Verzoen je met jouw lot
Beschouw het als je kind
Aanvaard het tót het ‘slot’
Ook als je het lélijk vindt.

 

VOORBEELD

Ik voel dat God mij liefheeft
En altijd zorgt voor mij
Steeds levens-kans en -les geeft
Dit maakt mij warm en blij

Ik kan Gods liefde waarderen
Daar Hij die voor iedereen voelt
Dit tracht ook ík te leren
Want ik voel dat God dít bedoelt.

 

VOORNEMEN

Met een halve daad
Is niemand gebaat
Neem ik me iets voor
Dan ga ik er mee door !

Heb ik iets beloofd...
'n Plan zit in mijn hoofd...
Of neem ik een besluit...
Dan voer ik het ook uit !

 

VRAAG GEEN ANDER LOT

Bid niet om een ander lot
Aan onze rechtvaardige God
Want Hij heeft het jou gegeven
Om er mee te leren leven

God weet zeker en gewis
Wat nu het beste voor je is
Voor jouw toekomst en geweten
Tracht het niet beter te weten !

 

VRAGEN AAN UZELF

Echt, elke aardse dag
Kán hier de laatste zijn
Dat je hier leven mag
‘n Laatste ‘rit’ in deze ‘trein’

Echt, elke aardse dag
Kun je aan jezelf vragen:
“Hoe is vandaag mijn gedrag ?”
En “hoe wíl ik mij gedragen ?”

Echt, elke aardse ontmoeting
Kán hier de laatste zijn
Hoe is dan jouw begroeting ?
Geeft je ‘liefde’ óf ‘venijn’ ?

Echt, elke aardse dag
Dat je geestelijk wilt groeien
Dan lever je jouw eigen ‘slag’
Om jouw tijd niet te verknoeien

Na jouw aardse sterven, tot slot
Zul je daar met de vragen staan:
“Hoe ben ik ? Wat wil ik ? God !”
“Wát heb ik met m’n leven gedaan ?!!”

 

VRAGEN MAG

Aanvaard dat het nodig is
Om soms steun te vragen
Schaam je niet voor je gemis
Als je 't zelf nog niet kunt dragen.

 

VRIEND

Ik ben blij ik heb een vriend
Iemand die zo'n term verdient
Iemand waar ik op kan bouwen
Alles aan kan toe vertrouwen
Aan deze trouwe, lieve mens,
O, het is mijn grote wens,
Dat hij naar mij toe blijft komen
Samen werken samen dromen
Samen praten samen zwijgen
Bij elkaar jezelf blijven
Samen reizen samen denken
Elkaar steun en aandacht schenken
Samen weten van elkaar:
Als ik vráág, dan staat hij klaar
Samen vreugde te beleven
Samen zoeken in ons streven
Naar een edel wijs karakter
O, ik waardeer toch zo'n makker
En dit alles.... overziend
Ben ik blij.... ik heb een vriend.

 

VUL GUL

Vul je ziel
Met licht
Hou je wil
Daarop gericht

Vul je geest
Met positiviteit
Geef begrip
En hartelijkheid

Vul je hart
Met liefde
Verbind wat men
Ooit doorkliefde

Vul het leven
Met warmte
En verrijk wat
Ooit verarmde

Vul je mond
Met een lach
En weet dat
Optimisme mag.

 

WAAR KIES IK VOOR

Het leven stelt mij steeds voor keuzen
Veel kleintjes maar soms ook voor reuzen
Er is er één die ze kan maken
Zélf moet ik daar voor waken

Heb ik steeds in de smiezen ?
Waar ik tussen dien te kiezen ?
En welke richting moet ik gaan ?
Wéét ik genoeg om 'n weg in te slaan ?

Is mijn weg wel de kortste ?
Krijg ik dát waarnaar ik dorstte ?
Zal ik straks gelukkig zijn ?
Na die strijd en na die pijn ?!

Ik geef het leven een zoen
En kies om het goede te doen
En om het kwade te laten
Om liefde te geven en niemand te haten

Ik kies voor de goede gedachte
Voor goede gevoelens, de zachte
En om harmonisch te trillen
En kies om het goede te willen.

 

WAAROM ?

Heeft u al een levensdoel ?
Een zinvolle levens-taak ?
Leeft u met ‘n mooi gevoel ?
Óf... leeft u maar wat raak ?!

U weet dát u hier nu leeft
Maar weet u ook waaróm ?
En of het leven ‘n richting heeft ?
Waar drááit dit alles om ?

Weet u zelf wat u wilt ?
Wat doet u met uw leven ?!
Zodat u niet uw tijd verspilt
Met egoïstisch streven

Doelloos van de wieg tot 't graf
Men rént daar maar even door
Men vraagt zich veel te weinig af:
"Waar dient het leven voor ?"

 

WARM GEVOEL

Stuur warmte in de wereld
Een vriendelijk gebaar
Zó is men reeds goed bezig
Men hélpt zo elkaar

Als de mensen vriendelijk waren
- Stélt u zich dat nu eens voor -
Dan was dat de hemel op aarde
U hééft het; gééf het dus door !

 

WILSKRACHT

Wat u nauwelijks kunt vermoeden:
De wilskrácht voor het goede
Dán heeft deze wilskracht
Echt een enorme macht

De wil voor het goede
Is sterker dan woede
Hij werkt onmiddellijk
En is onoverwinnelijk

Oefent u de goedwillende wil
Dan staat u nooit stil
Zet u hem ergens onder:
Gebeurt er 'n klein wonder

Kies nou de edele wens
En word 'n welwillend mens
Dit heilige bezielen
Is niet te vernielen

Met goedwillendheid
Voert u een goed beleid
Trek dus áán deze ‘schoen’ !
Gewoon, door het te dóén !

Wil dus nooit meer ‘knoeien’
Alleen nog maar groeien
Wíl serieus : het goeie !
Wens te willen: het goeie !

 

WONDER

Het grootste wonder
Dat het leven voor je heeft
Is héél bijzonder
Namelijk:... DAT JE LEEFT.

 

ZELF-ACCEPTATIE

Kijk uit dat je onbewust
Niet je psychisch vuur blust
Door gevoel van minderwaarde
Wat in 'n complex kan ontaarden

Accepteer jezelf als persoon
Als volwaardig en gewoon
Je hebt het recht om te leven
God Zelf heeft het je gegeven.

 

ZELFMOORD, NOOIT ! -2

Het leven heb je gekregen
Niet om zelfmoord te plegen
Aanvaard jouw leven van God
Vanaf het ‘begin’ tot het ‘slot’.


ZELFMOORD, NOOIT ! -3

Je mag steun vragen
Om pijn te kunnen dragen
Maar... dood jezelf niet !
Je schept dan nieuw verdriet.


-ZELFMOORD, NOOIT ! -4

Vertrouw dat ieder uur
Van jouw levensduur
Zinvol voor je kan zijn
Al heeft 't niet de schijn.


ZELFMOORD, NOOIT ! -5

Kan een mens misschien ?
Niet altijd overzien ?
Wat zinvol voor z'n ziel is ?!
Omdat dat zo subtiel is ?!


ZELFMOORD, NOOIT ! -6

Al vóélt het leven rot
Geef het óver aan God
Ga je er niet mee bemoeien
Door aan je leven te ‘snoeien’.

 

ZIELE-GROEI

Het is natuurlijk prachtig
Indien je in God gelooft
Een Schepper, eerlijk en machtig
Die ons 'n hiernamaals belooft

Zo'n geloof is de eerste stap
Om je ziel te laten bloeien
Maar, 't is niet méér dan dát:
'n Doel om naar toe te groeien

Om werkelijk vooruit te komen
Dien je te leven naar Gods wetten
En aanvaard je jouw lot volkomen
Om je verleden recht te zetten

Liefde is dán je instrument
Wat je steeds toepassen mag
‘t Is het hoogste wat God kent
En zit in je houding en gedrag.

 

ZIELS-BELANG

Ik kies voor het ziels-belang
Boven dat van lichaam en psyche
'k Kies bewust voor de diepste drang
Ontplooiing van ‘t meest mystieke

Het lichaam en de psyche dienen
In dienst van de ziel te staan
( Zoals voor de mens: de machine )
Want om de kérn moet 't gaan

Om moederschap en vaderschap
Om harmonie met het Leven
Om naastenliefde-meesterschap
En 'n edel karakter na te streven

Mijn ziel krijgt voortaan het veto
Dat laat ik door niets of niemand beletten
Ik kies echt voor het ziels-niveau
Om me dáár voor in te zetten.

 

ZIELS-ONTWIKKELING

Het hele leven zou zinloos zijn
- Ook de evolutie die men kent -
Indien er geen hoger doel zou zijn,
Dan consumeren en amusement.

 

ZIN

Ons leven heeft áltijd zin
Maar zin hebben wíj er niet altijd in
Wanneer het zwaar wordt in ons bestaan,
Moed houden !, daar komt het dan op aan.

 

                    © Giel Heijmans